1 Reklama
na internetu

Přiveďte na svůj web relevantní návštěvníky ihned. Díky obsahové a vyhledávací síti na Googlu a Seznamu najdeme a kreativně zasáhneme uživatele, kteří projevují zájem o vaši firmu, služby či produkty.

#online #ppc #google #seznam

2 Reklama
na sítích

Pokud je váše služba či produkt vhodný k prezentaci na populárních sociálních sítích, tak v rámci komunikační strategie připravíme i krásné vizuály a vybroušené texty pro kampaně především na Facebook a Instagram.

#social #ads #facebook #instagram

3 Obsah
na sítích

Pro dlouhodobou a pravidelnou viditelnost vaší značky je vhodné zapojit i zajímavý obsah pro vaše sociální sítě. Dle předem nastavené strategie budeme vaše profily plnit obsahem, který vaše fanoušky zaujme.

#content #facebook #instagram #linkedin

4 Produkce
obsahu

Za pomocí našich strategických a kreativních dovedností vám vymyslíme foto a video obsah, který bude důstojně reprezentovat vaši firmu. Postaráme se i o samotnou realizaci a supervizi všech atraktivních výstupů.

#production #photo #video #supervision

5 Marketingové
konzultace

Spravujete marketingové aktivity vaší firmy svépomocí a hledáte partnera, který vám bude k ruce pro pravidelné či jednorázové konzultace? Díky bohatým zkušenostem vám rádi budeme konzultačním partnerem.

#marketing #business #consulting

6 Partnerský
outsourcing

Co neumíme sami, tak outsorcujeme mezi naše ověřené partnery. Za výsledek však vždy ručíme my, takže všechny výstupy budou mít jednotný vzhled a plnit nastavenou strategii. Jsme pro vás jediný full-service partner.

#outsourcing #fullservice #partner
Beneficio

Kolik stojí

reklama na

internetu?

Zdarma od nás získejte PDF prezentaci našich ppc služeb. Včetně orientačního ceníku.

Reference

Podívejte se na výběr našich prací. Nebo rovnou do sekce reference.

Blog

Pravidelně píšeme tématické články. Níže uvádíme relevantní výběr a na všechny články se můžete podívat na blogu.